Bilder från verksamheten 2022

Arkiv: Bilder från 2021  Bilder från 2020  Bilder från 2019 Bilder från 2018 Bilder från 2017  Bilder från 2016    Bilder från 2015     Bilder från 2014

 

Under 2022 kunde hembygdsföreningen genomföra alla sina planerade aktiviteter. Kanske fanns det uppdämt behov av att göra utflykter och av att träffa andra människor? Hur som helst blev det god uppslutning vid de flesta av föreningens arrangemang i hembygdsgården under året och likaså vid de utflykter som gjorts i bygden.

 

Tyvärr har det varit sämre ställt med fotograferandet. Det saknas bilder från sommarens arrangemang – ”Tusen trädgårdar” 3 juli, ”Burka och förpackningar från förr” 10 juli, ”Den svenska korven” 17 juli, vandringen i Sätra 2 augusti och Öppet hus/Hembygdsföreningarnas dag 7 augusti. Om någon händelsevis har bilder från dessa tillfällen – hör av er!

 

 

VALBORG firades traditionellt i hembygdsparken. Dock utan brasa. Efter långvarig torka kändes det säkrast att låta rishögen förbli oeldad ännu en vår. I stället skapade ungdomarna i Vårdnäs scoutkår rätta stämningen då de ställde sig på rad med sina facklor. Vårdnäskören, ledd av Anne Gustavsson-Jarl, sjöng vårsångerna lika vackert som den brukar. Ett upskattat vårtal hölls av Emma Malmström, då kaplan på Stiftsgården men från hösten kyrkoherde i Vist-Vårdnäs pastorat. Foto t h och nedan: Hans Barnö.

 

 

 

                                      

TORPGRUPPEN, med Rosita Gustavsson och Christer Rahmqvist i spetsen, avslutade under våren sin genomgång av Vårdnäs sockens torp- och stugplatser. Alla de ca 350 ställena – såväl övergivna som ännu bebyggda och bebodda – har besökts i syfte att ta ut koordinaterna för platsen, kontrollera skicket på torpskyltarna där sådana satts o s v. Resultatet av det fleråriga arbetet redovisas här på hemsidan i form av tablåer för var och en av de fyra fjärdingarna. I norra fjärdingen togs hjälp av herrar med god lokalkännedom. Ovan: Christer Rahmqvist (i gul väst), Yngve Larsson, Lennart Engström, Uno Svensson och Bo Jonsson. Nedan fr v Bo Jonsson, Christer Rahmqvist och Uno Svensson.

Foto: Rosita Gustavsson.

 

 

 

ONSDAGSGÄNGET. På onsdagsförmiddagarna – från vår till höst – uträttas mycket vid hembygdsgården. I parken förlorade en asp sin överdel i ett blåsväder under vintern. När Sten-Erik Stenberg fällde återstoden av trädet såg det ut så här inuti. Foto: Veine Edman.

 

Alltid är det något som behöver lagas eller bytas ut. I år har det t ex byggts nytt tak över toa-tanken. Det gamla var helt uppruttet. Här är Hans Barnö i aktion under överinseende av Sten-Erik Stenberg. Foto: Birigtta Andersson.

 

 

VÅRVANDRING VID LÖKEBO. 22 maj genomfördes säsongens första bygdevandring. Efter samling vid Lökebo blev det en liten biltur och därefter promenad fram till

Skarsmålas gamla gårdstomt. En fin plats belägen på höjden bakom nuvarande Skarsmåla. Veine Edman berättade om ett och annat ur gårdens historia. Efteråt dracks

kaffe på Lökebo gårdscafé. Foto: Rosita Gustavsson.

 

 

 

NATIONALDAGEN kunde åter firas med medverkan av såväl Vårdnäskören som Frälsningsarméns musikkår. Årets högtidstalare var Lars Vikinge, kommunens borgmästare och  skogsbonde i Melskog.

 

Foto ovan och t h: Hans Barnö.

 

 

 

TRÄDGÅRDSGRUPPEN har i vanlig ordning odlat köksland och skapat vackra rabatter. Men den torra sommaren krävde åtskillig vattning. Många ställde upp och hjälpte till med den uppgiften.

Foto: Birgitta Andersson.

 

 

3 juli var hembygdsgården med i det riksomfattande arrangemanget Tusen Trädgårdar. Det ledde till besök under hela dagen av både närboende och mera långväga trädgårdsvänner. Vi saknar tyvärr bilder från såväl detta som de övriga söndagsprogrammen.

 

 

 

 

 

 

Föreningens VANDRING I BROKIND 25 september lockade till stor uppslutning. Den leddes av Gunilla Lennartsson som växt upp i samhället. Foto: Veine Edman.

 

 

HÖST I HEMBYGDSGÅRDEN. Grönkål i olika färger har räddat sig kvar

i kökslandet. Foto: Birgitta Andersson.

Med en bädd av löv och annat komposterbart material är det förberett för

nästa års köksväxtodling. Foto: Birgitta Andersson.

 

BILDKVÄLL. Ett 60-tal personer samlades i Eklunda 22 november för att titta på gamla fotografier från bygden. Sten-Erik Stenberg inledde med att berätta om möbelsnickerierna som verkade i Bestorp när det begav sig. Veine Edman visade därefter foton från främst 1950-talet. Däribland ett antal ur Paul Aineströms ursprungliga, väldigt omfattande manuskript till det som sedan blev sockenboken, vilken utkom 1959. Ovan t v Sten-Erik i aktion. Ovan t h syns ”välkomstkommittén” – föreningens ordförande Christina Haglund, förre ordföranden Veine Edman och sekreteraren Gunilla Lennartsson. Nedan: Kafferast. Då det ventilerades något historiskt, eller kanske dagsaktuellt? Foto: Bo Bäckman.