Bilder från verksamheten 2016

Arkiv:      Bilder från 2015        Bilder från 2014

Välbesökt höstvandring i Bestorps gamla by

Mer än 40 personer slöt upp vid höstvandringen i Bestorps by 2 oktober. Man samlades vid Sörgården för en redogörelse för byns historia. Under flera århundraden fanns här ett tiotal åbor. Alla var arrendatorer under Sturefors, som varit ägare sedan 1600-talets slut. 1938 var bönderna fem, och femtio år senare en enda. Den siste bonden var Sten-Erik Stenberg, som här ses t v. Eftersom han också är född i byn hade han mycket att berätta. Foto: Sonja Rudström.

Högra bilden: Sten-Erik Stenberg t h tillsammans med brodern Stig-Åke samt Katarina Karlsson som har sommarbostad i byn och på vars tomt utflyktsdeltagarna intog sitt medhavda kaffe. Vänstra bilden visar verandan vid Storgården. Foto: Birgitta Andersson.

 

Här har vandringsdeltagarna anlänt till Storgården. Foto: Sonja Rudström.

Den här boden vid Storgården anses ha stått där sedan mitten av 1600-talet och är troligen äldsta byggnaden i byn.

Foto: Sonja Rudström.

Uppe i backen på andra sidan landsvägen låg två grenadjärtorp tillhörande Bestorps by. Ett av dem finns kvar och där bor Gunnar Karlsson. Han berättade att här startade hans farfar 1896 den smedja som så småningom skulle utvecklas till Bestorps Verkstad, känt bl a för sin tillverkning av vagnar för lantbrukets behov. Foto: Sonja Rudström.

Trädgårdsgruppen jobbar på …

Förutom att skörda potatis och bönor i kökslandet har hembygdsföreningens lilla trädgårdsgrupp nu i höst påbörjat ännu ett projekt. I slänten intill Kalmarboden har förberetts ett kryddland och innanför detta en plats för prydnadsväxter. Längst in mot bergkanten har tre humlestörar placerats. För att komma tillrätta med den stora mängden sten och rötter har krävts både spade och grävmaskin. Foto: Britt-Marie Edman.

------------------------------------------------------------------------------------------

”Branden i Broo” – årets händelse i hembygdsgården

Branden i Broo blev liksom i fjol årets stora händelse i hembygdsgården. Årets delvis nya uppsättning av dramat från Dackefejdens dagar fick ett varmt mottagande av såväl publiken som vädrets makter. Under den fjärde och avslutande föreställningen - på söndagen då även Vårdnäsdagen arrangerades - var de senare dock inte med noterna. Då regnade det.

De följande bilderna, signerade Bo Bäckman, är samtliga från premiärföreställningen onsdagen 24 augusti.

brib1

Den förväntansfulla publiken på plats, liksom sångare och musiker. Spelet kan börja.

brib3brib2

T v: Barbro Eriksdotter Bielke, den fruktade ”Barbro Påle” (Hanna Bergström) som gärna stängde in folk i fängelsehålan på Broo. T h: Herren på Broo, Måns Johansson Natt och Dag (Anders Hellmér), en av kung Gustavs närmaste män, med sonen Nils (Sissa Nåbo) och dottern Anna (Linnéa Vång).

brib4brib8

Bonden Johan Nielsonn (Olof Näslund) och hustrun Gudrun (Helen Carlsson) hör till Nils Dackes anhängare i bygden. Det gör också Herr Lars, socknens kyrkoherde (Svante Lagman) men i det fördolda. Här konspirerar han mot Herr Måns tillsammans med ett par andra deltagare i upproret (Bengt Lindström och Gunnel Asklund).

brib5

Larmet går, brand har utbrutit i svinhuset på Broo mitt under marknaden. I mitten Kristina (Hilma Ganestål), pigan som har en kärlekshistoria med unge Herr Nils på Broo. Statisterna Margareta Skinnars och Britt-Marie Edman ser inte ut att vara ledsna över eldsvådan.

brib6

Några av musikerna och sångarna. T v Johan Gertz som både dirigerade, spelade och sjöng. Nedan: I pausen serverade hembygdsföreningen kaffe med hembakat bröd i påse.

brib7

-----------------------

Antikrunda med Bengt Eriksson

Söndagsaktiviteterna vid hembygdsgården under juli månad avslutades med en ”antikrunda”. Inbjuden expert var Bengt Eriksson, som före pensioneringen arbetade på Gomér & Andersson och även drivit antikaffär. Många av besökarna hade tagit med sig något eller några föremål som de ville få ett utlåtande om. På bilden kommenterar Bengt Eriksson en tjusig barnkärra som Anders Kull i Stubbetorp hade tagit med sig. Foto: Bo Bäckman.

Antikrunda_Vårdnäs (17)_net

Kaffestunden på logens altan mot Stora Rengen bidrog till den trevliga söndagskvällen i hembygdsgården. Foto: Bo Bäckman.

DSC_0602_net

Landshövdingen besökte hembygdsgården

lh 001

21 juni gästades Vårdnäs hembygdsgård och hembygdsförening av landshövding Elisabeth Nilsson m fl från länsstyrelsen. Genom att ägna en dag åt besök i tre östgötska hembygdsgårdar ville landshövdingen uppmärksamma hembygdsrörelsens arbete. I stugan Berget bjöd Vårdnäs hbf på förmiddagskaffe, samtidigt som gästerna blev informerade om hembygdsgårdens tillkomst och föreningens verksamhet. T v ses landshövdingen och länsrådet Kristina Zetterström,  och mitt fram Sten Erik och Kristina Stenberg från hembygdsföreningen. Gästernas for sedan vidare till Åtvidaberg och Kisa.

--------

Vårutflykt till Hulta

vårutflykt1

Vårutflykten till Hulta 24 maj blev en varm och solig försommarutflykt. Till att börja med promenerade de 25-talet deltagarna från parkeringen vid Hulta missionshus till Nybygget, beläget ett par hundra meter bort och hörande till grannbyn Sandebo. Veine Edman läste innantill ur boken Torp och stugor i Vårdnäs socken, där det framgår att Nybygget bestått av flera torp från mitten av 1700-talet och framåt. Även namnet Torpa, liksom Sannbotôrpa, har använts. Här fanns också en affär från omkring 1900 till ca 1960. Det hus som idag bär namnet Nybygget är det som syns på bilden ovan. I ett av bostadshusen här intill föddes Moa Martinson i november 1890.

Tillbaka vid missionshuset var det dags att ta fram kaffekorgarna. Per-Åke Johansson berättade om missionshuset som invigdes 1894 och där det ännu idag pågår en livlig verksamhet. Sedan några år ingår man i församlingen Treklangen som bildades av missionsförsamlingarna i Hulta och Betlehem samt baptistförsamlingen i Nykil.

vårutflykt2

vårutflykt3

Börje Johansson, lantbrukare och bror till Per-Åke, berättade om den gamla vägen som gick här förbi – och som utflyktsdeltagarna följde nerför vackra kullar fram till Törneviksbäcken, som utgör gräns mellan Vårdnäs och Tjärstad. I det här hörnet av Vårdnäs socken är det heller inte långt till Nykil. Här finns också en stenvalvsbro, som efter att stått oanvänd under lång tid blev i allt sämre skick. Med hjälp av fr a Leader-pengar och mycket eget arbete rustades bron upp för ett par år sedan. Den ingår nu i en rid- och kulturstig som Hulta kretsloppsförening anlagt.

vårutflykt4