Bilder från verksamheten 2015

Arkiv: Bilder från 2014

Gärdsgårdsrenovering vid hembygdsgården

I år har ”Onsdagsgänget” lagt ner mycket arbete utvändigt vid hembygdsgården. Genom att en hel träd och och sly har rensats bort är nu bättre utsikt mot sjösidan och likaså in mot in mot hembygdsgården från kyrkhållet. Den lilla trädgrådsgruppen har gjort storverk med nya rabatter - och mera lär det bli. Bl a har humlestörar nämnts som ett passande inslag. Nu i höst satte några herrar igång en välbehövlig upprustning av gärdsgården framför bilparkeringen. På bilden ser vi Sten-Erik Stenberg, närmast, och Uno Svensson i aktion. Röken i högra hörnet kommer från den nödvändiga uppvärmningen av grinvidjorna som man binder med. Foto: Veine Edman.

2herrlarsKyrkoherden Herr Lars (Jörgen Moldvik) stöder i hemlighet Dackeupproret. Här tillsammans med sina förtrogna smeden Sven (Mats Riiga) och änkan Gudrun (Cecilia Björk). T h statisterna Gunnel Asklund och Hanna Bergström. Foto: Bo Bäckman.

Branden i Broo – fyra dagars välbesökt succé 27-30 augusti

3herrskapet4ylva

T v: Herr Måns och Fru Barbro (Anders Hellmér och Elisabeth Engberg) lämnar gudstjänsten följd av sonen Nils (Eric Moldvik). T h: Stumma Ylva (Malin Moldvik) berättar på sitt vis om branden. På bilden syns det gamla fängslet, som ingår i hembygdsgården samlingar. Det fick representera fängelsehålan på Broo. Foto: Bo Bäckman.

6elddans

Branden i svinhuset på Broo åskådliggjordes av dansande barn i ”eldkläder”. Musikanterna är Rakel Fagius och Johan Gertz. Foto: Bo Bäckman.

7lusmagga5barbro

LäkekunnigaLus-Magga (Helle Noorlind Brage), t v, hade en framträdande roll i ”Branden i Broo”. Här tillsammans med Ylva (Malin Moldvik) och Herr Lars (Jörgen Moldvik). T h Barbro Eriksdotter, ”Barbro Påle” (Elisabeth Engberg). Foto: Bo Bäckman.

1elisabethn

Fredagsföreställningen gästades av landshövding Elisabeth Nilsson, som i sitt tal redogjorde för bakgrunden till Dackefejden. Här visar hon upp presenten hon fick som tack – ett får tillverkat av konsthantverkaren Therese Malmström, Tråstorp. Foto: Cecilia  Olsson.

 

byspel2

Samling inför ”Branden i Broo”

Inför sommarens bygdespel ”Branden i Broo” samlades många medverkande hembygdsgården 7 juni för repetitioner och genomgångar på spelplatsen. Här lyssnar rollinnehavarna till teaterveteranen Niklas Angerborn som kommit för att ge goda råd. Spelet utspelar sig under Dackefejden 1542. Vårdnäs var starkt berört av detta inbördeskrig. Författare är initiativtagaren till projektet, Maria Winroth, tillsammans med Anders Holmström och Cecilia Olsson. Kompositören Lina Järnegard svarar för nyskriven modern musik till spelet. Hembygdsföreningen ska stå för det praktiska runtom.

byspel3byspel1

Till vänster: Anders Holmström regisserar ”Branden i Broo”. Tilll höger: Annika och Eric Moldvik har roller i spelet. Eric ska spela präst, socknens kyrkoherde, ”Herr Lars”.

natdag1

Många kom på Nationaldagen

Minst 150 personer deltog i årets nationaldagsfirande i hembygdsgården. Även i år medverkade Frälsningsarméns musikkår från Linköping, liksom Vårdnäskören. Årets högtidstalare var TV-chefen Jan Scherman, som sedan unga år är starkt förankrad i Bestorp. Vädret var tveksamt under dagen men blev riktigt fint till kvällen.

natdag4

Nedan: Jan Scherman höll ett uppskattat tal där han pekade på hur fattigdom tvingade människor i Vårdnäs att emigrera till Amerika och att situationen är liknande när man idag söker sig till vårt land.

natdag3natdag2

Frälsningsarméns musikkår har spelat i Vårdnäs 6 juni i ett oräkneligt antal år och kommer förhoppningsvis tillbaka även nästa år. OBS den lille musikern (?) under inskolning!

borgb1pg

Vårutflykt till Borgarberget vid Sjöberga

19 maj gjordes en kvällsutflykt söder om Brokind. Bilarna ställdes hos Bengt Senneberg i Stensmålen. Med PG Granath i spetsen vandrade de 15 deltagarna förbi Sjöberga, som i fastighetsregistret heter Fäntebo. Med i sällskapet var Rolf och Bjarne Vårdstedt. De har växt upp på gården och kunde visa hur deras far för bilarnas skulle rätade ut en kurva på den krokiga och backiga vägen, trots att det tog lite åkermark i anspråk.

Lite längre fram pekade P G Granath ut en riktigt gammal version av ”Kalmarvägen”. Denna följde vandrarna så gott det gick i skogen - och över elstängsel (se nedan) -fram till Borgarberget. Att ta sig upp på Borgarberget, som varit fornborg, var värt besväret. Med storslagen utsikt mot Järnlunden dracks där det med medhavda kaffet.

Foto: Veine Edman (ovan) och Ingvar Holm.

 

borgb2ih

borgb3ih

ulldag2

Från får till väv för klass 3 i Brokind och Sätra skolor

Vårdnäs församling och hembygdsföreningen bjöd 6 och 13 maj in klass 3 i Brokinds respektive Sätra skolor till en hantverksdag om ULL. Platsen var Sockenmuseet (stugan bakom Församlingshemmet). Även förskolebarnen på Kyrkbacken fick bekanta sig med ullhanteringen. Katarina Karlsson, Therese Malmström, Kristina Stenberg, Britt-Marie Pettersson och Britt-Marie Edman lät barnen se och prova på hur man kardar, spinner, väver och tovar ull – och även bekanta sig med en del gamla ting inom sockenmuseets väggar. Ovan: Några av barnen från Brokind får en första introduktion i vävningens konst av Katarina Karlsson. Nedan: Den stiliga uniformsmössan i sockenmuseet ville många av barnen prova. Foto: Veine Edman.

 

ulldag4

 

pot1ba15

Historiska potatisar i hembygdsparken

En liten men handlingskraftig trädgårdsgrupp har börjat sin bana med att anlägga ett trädgårdsland i hembygdsparken. – Den 14 och 22 april började vi att gräva och grepa jorden. 29 april satte vi fyra historiska potatissorter - Rödbrokig Svensk, Blå Kongo, Birgitta och Rättviks röda, berättar Birgitta Andersson som står i spetsen för gänget. - Vi har också sått bondbönan "Grebo" i potatisraderna. som man gjorde förr i Östergötland.  Några ringblomsfrön kom också ner i kanten på landet. På bilden: Kristina Stenberg och Britt-Marie Edman i aktion. Foto: Birgitta Andersson.

 

 

gåramåln15 010

Möte kring gåramålningar

8 april föreläste Albin Lindqvist, Ringarum, vid föreningens berättarkväll om östgötska gåramålare. Ett trettiotal intresserade deltog och några hade gåramålningar från bygden med sig. Albin har under många år inventerat gåramålningar i Östergötland och skrivit en bok i ämnet. Han berättade att ordet gåramålare är det skånska uttalet av gårdsmålare. Den typiske gåramålaren var en vagabonderande målare som erbjöd sig att måla av gårdar mot mat och husrum och någon betalning. Den allra flitigaste gåramålaren i Östergötland var Olle Osson. Han besökte Vårdnäs 1927 och det resulterade i åtminstone tre målningar – två nästan identiska över kyrkbyn (varav den numera hänger i församlingshemmet och den andra i hembygdsgården) och en över gården Stubbetorp.

rTB7TQ7hoZEx1rI-MDtsLfsWnJpnip2VPl2b1RBxOWo[1]

Årsmöte med durspel

Vid hembygdsföreningens årsmöte inledde Linköpings Durspelare med en liten musikunderhållning. En av musikanterna var Per Berg, medlem i föreningen. På årsmötet avgick Owe Bernfordt ur styrelsen p g a flytt till Linköping. De senaste två åren har han varit ledamot men innan dess ordförande i många år. Han hyllades med blommor för sitt stora engagemang för hembygdsföreningen.

Ny ordinarie styrelseledamot blev Sten Erik Stenberg och ny ersättare efter honom Christer Rahmqvist. Ordföranden Veine Edman och ledamöterna Marie Drotth och Stig Persson omvaldes liksom ersättaren Ingemar Saand. I styrelsen, där ledamöterna väljs på två år, ingår också Anneli Kåhre, Jan Oom och Margareta Skinnars.

Styrelsens verksamhetsplan, som presenterades, kan du studera under Verksamhet.

 

7-adzKp7u2iqzV8XXAADEgqByJYcWklOhHG1uPo1wYs[1]

Ny Vårdnäskarta

På årsmötet presenterades en alldeles ny karta över Vårdnäs socken. Den har målats av Sylvia Marcusson, Brokind, på uppdrag av hembygdsföreningen. Inte alla vårdnäsbor känner till var alla byar och gårdar är belägna, menade ordföranden Veine Edman. Då kan det vara bra att peka ut läget på kartan.

Även om kartan är ny är det Vårdnäs i slutet av 1800-talet som redovisas. Då var ännu inte järnvägen dragen genom bygden och ännu mindre ”34-an”. Samhällena Bestorp och Brokind hade heller inte uppstått. Förlaga till kartan finns på www.vardnas.net som släktforskaren Maud Lindeberg står bakom. Hon har välvilligt givit tillåtelse till kopieringen.