Bilder från verksamheten 2014

svartm

Höstvandring vid Svartmåla - Unön

Ett 25-tal personer slöt upp 4 oktober när hembygdsföreningen bjöd in till höstvandring i Svartmåla och på Unön. Vädret var det bästa tänkbara. Bilden togs vid Svartmåla gård. Veine Edman berättade bl a att gårdens namn var Swartnakkomalae i äldsta kända dokumentet som rör gården, från år 1362. Långt senare - i början av 1900-talet, när man började erbjuda stadsbarn några veckor på landet – utnyttjades Svartmåla som ”sommarkollo” för linköpingsbarn. Efter sjutton år flyttades verksamheten till Kalvudden vid Rimforsa. Förvandlingen av Svartmåla till ett stort fritidshusområde, där många idag bor permanent, inleddes på 1960-talet då Sparbanken blivit ägare till gården.

Så vandrade skaran vidare till Unön och Linköpings Frisksportklubbs stuga längst ut på nordöstra udden. Här berättade klubbens ordförande Roland Larsson om hur unga frisksportare på 1930-talet kom att förlägga sin klubbstuga till Unön.
Stugan utnyttjas inte så mycket numera. Idag är det främst i Hangaren i Ryd som klubben ger ungdomar möjlighet till fysisk aktivitet. Åter från Unön gjordes en avstickare till området Kallvik, där bl a Sand – som varit torp under Svartmåla gård – passerades. Foto: Ove Berntfordt.

pggrind

Gärdsgårdsgrind

på plats

Den nya gärdsgården mellan Prästgården och hembygdsparken har nu fått en passande grind. P G Granath, Brokind, har förfärdigat den, vilket föreningen tackar för. Gärdgsgårdsgänget har också reparerat en ”stump” nere vid sjökanten.

Gärdsgården vid infarten, mot parkeringen, är likaså i behov av upprätning och lagning. Så det finns lite att göra till våren också …

Foto: Ingemar Saand.

 

 

 

Många kom till Flygstenen

På dagen 75 år efter flyghaveriet vid Björnkil 1/9 1939 arrangerades en kvällsvandring till den minnessten som anhöriga till de tre omkomna unga flygarna rest. Ett 70-tal personer deltog i samlingen, däribland medlemmar i Östergötlands flyghistoriska sällskap, ÖFS.

Veine Edman läste ur ÖCs artikel om olyckan. Stig Holmström, ÖFSs ordförande, talade, liksom Göte Ericsson, hembygdsföreningens förste ordförande. Han återgav hågkomster kring händelsen som berättats i samband med att 40-årsminnet uppmärksammades 1979.

Olyckan inträffade samma dygn som Andra världskriget utbröt. Läget var spänt inför det väntade krigsutbrottet. Unga män inkallades och den militära beredskapen höjdes. Vid en bombfällningsövning vid F21 i Västerås med två B3-plan blev det dimma och planen dirigerades till Malmen för landning. Det ena planet kom lyckligt fram medan det andra störtade mellan Björnkil och Pukeberg.

Foto: Bo Bäckman.

Flygstenen (10)LR

Skyltat till Flygstenen

hemb bilder 2014 009

Nu är det lättare att hitta till Flygstenen, som är belägen i skogen nära Arnebo, mellan Björnkil och Pukeberg. Inför 75-årsminnet av flyghaveriet 1 september 1939, då tre unga män omkom, har hembygdsföreningen återupprättat den vägvisning till platsen som tidigare funnits.

Samtidigt återställdes skyltningen även till den jättegryta som finns nära Pukeberg.

Den som svarat för tillverkningen av skyltarna är Lennart Engström, Arnebo. Här syns han vid skylten som står vid Eknäs, där man tar av mot Björnkil och Pukeberg från gamla Kalmarvägen strax väster om Arnebo.

Foto: Veine Edman.

Ny gärdsgård vid hembygdsgården

140831gardsg

Nu finns åter en rejäl gärdsgård mellan Prästgården och hembygdsgården. Den har uppförts under våren och sommaren i studiecirkelform med Uno Svensson som ledare. Materialkostnaden har fastighetsägaren på andra sidan, Svenska kyrkan i Vist/Vårdnäs, stått för.

Här ser vi några av deltagarna vid sitt verk – fr v Sten Erik Stenberg, Uno Svensson, Per Milberg, Ingemar Saand och Per Berg.

Nu återstår att reparera övriga gärdsgårdar vid hembygdsgården.

Foto: Pelle Björk.

140831vdag1

Vårdnäsdagen

I lite kyligt och blåsigt väder firades Vårdnäsdagen 31 augusti. Efter den inledande friluftsgudstjänster med kyrkoherde Maria Åkerström och Vokalensemblen, följde ett framträdande av skådespelaren Gustaf Appelberg, Bestorp, med sång och diktläsning. Leos Orkester med Katarina spelade och sjöng. En frågetävling om gamla föremål i hembygdsgårdens samlingar genomfördes. I den lyckades Henry Svensson, P G Granath och Elly Engström bäst. Några av bygdens hantverkare var på plats för att visa och sälja sin alster. Foto: Pelle Björk.

 

140831vdag2]

Från Vårdnäsdagen. Katarina Karlsson m fl serverade kaffe och Vårdnäs Scoutkår, här nedan representerad av Åke Sundelin, tillhandahöll varma korvar. Scoutkåren, som numera har sin verksamhet förlagd till hembygdsgården och dess park, hade terminsstart direkt efter att Vårdnäsdagens övriga program var tillända. Foto: Pelle Björk.

140831vdag3

 

Cykelfärd i skogarna söder om Bestorp och Brokind

Söndagen 10 augusti genomfördes hembygdsföreningens cykelutflykt i trakterna söder om Bestorp och Brokind.

Vid starten i Brokind var deltagarna 17, men en tvingades bryta p g a ”pyspunka”. Utmed färdvägen, som var

hemlig utom för Veine Edman som lagt upp den, blev det många stopp med historisk och annan information.

Vid Kåtebo mötte Sölve Pettersson upp och informerade om gården, som har en av socknens tre kvarvarande

mjölkkobesättningar, och vid Melskog berättade skogsföretagaren Lars Vikinge om sin gård och verksamhet. Via

det avsides belägna Långsbo kom gänget till den trevliga badplatsen vid Kristineberg. Där blev det bad och kafferast,

men också en pratstund med Jane Andreasson, ordförande i samfälligheten för Stora Kristinebergs stugområde.

Förbi Bäck, knekttorpet Björkmo och försvunna gården Björklida tog man sig så åter till Brokind. Foto: Jan Oom.

 

Nationaldagen

Årets nationaldagsfirande i hembygdsparken var mycket välbesökt. Patrick

Vigren höll högtidstalet, Frälsningsarméns musikkår spelade och Vårdnäs

hembygds- och kyrkokör sjöng. Regnet kom först när det var dags att gå hem.

 Foto: Jan Oom.

Valborgsfirande

Scouterna i spetsen för fackeltåget. Vid valborgsmässoelden uppe på berget i

hembygdsparken hölls vårtal av Maria ”Mimmi” Klingroth. Vårdnäskören

sjöng vårsångerna. Så avslutades det hela med fyrverkerier.

Foto: Jan Oom.

Gärdsgårdsbygge

 

Vid hembygdsgården håller ett gäng på byta ut gärdsgården i gränsen

mot Prästgården. Det sker i kursform under Uno Svenssons ledning.

I bakgrunden Sten-Erik Stenberg.

Foto: Jan Oom.

Att klyva granar till gärdsgårdstrinnor är värsta momentet, tycker kursdel-

tagarna.

Foto: Jan Oom

Ny bänk

 

Ove Bernfordt har bytt ut brädorna på en gammal parkbänk föreningen

fått till skänks. Det blev riktigt bra, konstaterar fr v Ove, Margareta Skinnars,

Veine Edman och (bakom) Ingemar Saand.

Foto: Jan Oom.

Utflykt till Fjälla och Sträp

20 maj deltog ett 25-tal personer i vårutflykten till Norra

Fjälla och Sträp. Här syns spången över fågelsjön Sträp.

Där berättade Åke Karlsson och Håkan Jedåker från Sträps

Vänner om den höjning av vattenståndet som gjordes för

några år sedan. I Norra Fjälla besöktes Birger Lagers lilla

gårdsmuseum. Birgers syster Elsie Malmström berättade

om hur Fjälla förändrats inte minst genom den omfattande

fritidshusbebyggelsen.

Foto: Jan Oom.

Ny flaggstång

 

Hembygdsgårdens flaggstång blev lite kortare i blåsten förra midsommaren. Den

var helt enkelt murken. Nu har en ny flaggstång kommit på plats. Bilden togs i

höstas när arbetena med stången inleddes. Fr v Jan Oom, Stig Persson och Ingemar Saand.